Ir štai margas karnavalas, šokiai, pietietišku ritmu, skamba visur varpeliai, lekioja aitvarai, per rankas siuntinėjami sunokę vaisiai. Spalvingas pietietiškas karnavalas, klega vaikai, su spalvingomis suknelėmis bėgioja moterys, visur su skrybėlėmis vaikšto orūs ir pasitempę džentelmenai. Visi žmonės klega garsiau vieni už kitus, triukšmas tik kyla. Štai garsiai pravažiuoja motociklas, jo vairuotojas džiugiai surinka miniai, minia jį sveikina. 

Toks klegesys ir chaosas, kad, rodos, nėra jokios tvarkos. Visą šį karnavalą kepina neapsakomas karštis, darosi net sunkoka kvėpuoti. Tolumoje bręsta audra, kuri tuoj ateis nuo jūros pakrantės. Įkaitę žmonės guli karštame smėlyje ir garsiai rėkauja. Atrodo, tarsi vyktų koks konfliktas, kažkas pyktųsi, o iš tiesų tai įprastas bendravimas, tiesiog su tokiu emocingu ir pakiliu tonu.

Karštis tuoj išdegins smegenis, termometro stulpelis rodo daugiau kaip 40 pavėsyje. Galiausiai ateina pietų metas ir miestas staiga ištuštėja lyg miręs. Tačiau viduje, kavinukių patalpose matome sėdinčius žmones – jie ten geria kavą, dar dausos žino ką, ir iš vidaus sklinda triukšmas, tik kiek tykesnis.

Ką tokioje sumaištyje veikti? Gal audra netrukus užeis ir taps kiek vėsiau. O gal taps tik dar karščiau po jos. O galbūt išvis nieko nebus, nors kažkas aišku kad vis viena bus – niekas čia nieko ir nežino. Tačiau niekam ir nesvarbu. Visi sėdi sau ir net nežiūri aplinkui – toks jausmas, kad gyvena tik šia akimirka, o kas bus po jos visiškai nesvarbu, svarbu tik tai, kad šį akimirka yra tobula, su skania kava ir puošniais paveikslais ant sienų, gera muzika ir geru menu, kuris įkvepia sielą ir širdį.

Guminės traktorių padangos

Norite įsigyti guminių traktorių padangų skirtingų tipų traktoriams? Aukščiausi technologiniai procesai ir profesionalūs komerciniai sprendimai. Iš itin patvarių medžiagų sukurta padangų guma! Supraskite, tai taip nepaprasta. Tai taip nepaprasta, kad tiesiog paprasta. Įsigykite aukštos kokybės padangiškų padangų, kurios leis nukeliauti net į padanges, na, aišku, ta gerąja prasme.