Monserato grafo vakarienė

Kartą Monserato Montekarlo puošnusis grafas įsigeidė gardžiai pavakarieniauti ir tai progai sukvietė daugybę svečių bei sukrovė gausingą stalą. Svečiai baliaus metu gerokai įkaušo, o ir …

La festa della Liberazione

Ir štai margas karnavalas, šokiai, pietietišku ritmu, skamba visur varpeliai, lekioja aitvarai, per rankas siuntinėjami sunokę vaisiai. Spalvingas pietietiškas karnavalas, klega vaikai, su spalvingomis suknelėmis …